Wandelroute Speuldersbos

7 februari 2017

Hier vind je de route van het Speuldersbos. Deze route kun je gebruiken om langs de punten te wandelen waar Marieke en Lennard over vertellen in het item. Deze route is geen officiële wandelroute meer, dus in het bos vind je geen borden of pijlen waar je op kunt letten. Print daarom het kaartje uit.

Aanvullende aanwijzingen:

  • Net boven punt 3 bevindt zich het cederbos. Dit is het bos waar Marieke en Lennard doorheen wandelen. In de omschrijving wordt dit het Thujabos genoemd. De entree naar het Thujabos is erg kruip door sluip door, het lijkt geen pad maar het is wel de goede weg.
  • De dansende bomen waar Marieke het over heeft vind je langs de hele route. Vooral bij punt 2 is het de moeite waard om even stil te staan.

 

Start/eindpunt route:

Parkeerplaats bij Het Boshuis

 Sprielderweg 205, Drie (3852 MK Ermelo)

De route 1 Bakenbeuken

U start vanaf Het Boshuis. Als u met uw neus naar het Boshuis toe staat, loopt u er links langs. Daar is een pad waar u drie beuken vindt. Het zijn de vervangers van drie reusachtige beuken die hier eeuwenlang hebben gestaan. De oude ‘bakenbeuken’ waren gevaarlijk wankel geworden en zijn geveld. Ze waren destijds vanaf de Zuiderzee als baken voor de scheepvaart goed zichtbaar. U neemt daar het eerste pad rechts.

Bij de eerste kruising LA. Wie op deze kruising naar rechts kijkt, kan een boombeeld – een reusachtig vliegend hert – op een dode beukenstam zien. Dit is de kunstboom waar Marieke in het item over vertelt.

2 Dodenweg en grafheuvels

Bij het volgende kruispunt RD. U kruist hier de Dodenweg, een statige laan van douglassparren waarlangs overledenen naar de kerk van Garderen werden gebracht. U gaat verderop nog eenmaal RD bij een kruising. Daarna neemt u de eerste afslag RA. Bij de T-splitsing LA, kort daarop weer LA, dan na 50 m RA. Volg deze weg helemaal tot u een poel passeert. Wilde zwijnen komen hier graag een modderbad nemen; misschien ziet u sporen als omgewoelde grond. Voorbij de poel op de T-splitsing RA, een licht slingerende bosweg, het mooie kerkenpad tussen Speuld en Garderen, dat verderop als holle weg de helling afgaat. Bij de T-splitsing RA, over de Oude Prinsenweg, aan het eind van de 17de eeuw aangelegd als jachtweg voor stadhouder Willem III. Konings- en prinsenwegen als deze werden aangelegd als rechtstreekse verbindingen tussen de jachtdomeinen en het zomerpaleis Het Loo bij Apeldoorn. De route voert tussen twee grafheuvels door naar een kruispunt. Ga hier LA. Aan de linkerzijde ligt het bosreservaat, ongerept bos, waar niets meer uitgehaald of bijgeplant wordt. Hier ziet u het Veluwse loofbos in volle glorie: eeuwenoude beuken en wintereiken.

3 Stuifduinen

Na een lang, recht stuk over de brede bosweg kruist u het fietspad. Voor de verandering van sfeer gaat u circa 300 m voorbij deze kruising RA. Daarna de eerste afslag LA, over een bultig slingerwegje door een geheimzinnig thujabos (thuja’s zijn een coniferensoort). Die zijn daar ooit aangeplant bij wijze van bosbouwexperiment. Het reliëf is te danken aan begroeid geraakte voormalige stuifduinen. Na 100 m opnieuw LA, waarna u terugkomt bij de brede bosweg: RA. U stuit dan vanzelf op een nog hoger, kamvormig duin in het bos. Vroeger hielden hier de woeste gronden van heide en stuifzand rondom Garderen op. De wind sloeg stil tegen de oude boskern. Ga RA de rode route (in tegenovergestelde richting aangegeven met een rode pijl) over de kam tot aan de kruising met een brede bosweg. Ga daarop RA, en daarna bij twee opeenvolgende kruisingen RD. Pas bij de derde kruising gaat u LA.

4 Hessenweg

Die weg is ook als ruiterroute gemarkeerd, blijf deze markering steeds volgen. Uiteindelijk passeert u een slagboom en komt u in de buurt van bewoning. Neem nu de eerste afslag RA langs het straatnaambord ‘Laak’. De Laak vormt samen met de Hessenweg, Arnhemse karweg en Harderwijkerkarweg een netwerk van oude handelsroutes (hessenwegen) over de Veluwe.

5 Wildkijkscherm

Aan de rechterkant ligt een wildkijkscherm, waar de dieren met maïs naartoe worden gelokt. Bij de vijfsprong met het bankje gaat u gewoon RD, dit is een zandweg ‘de Laak’. Dit pad gaat in de richting van ’t Solse Gat.

6 Solse Gat

U loopt hier door een van de mooiste stukken bos met een grillig karakter. Bij de T-splitsing RA. Daarna eerste afslag RA. Bij volgende T-splitsing LA. Even verderop bereikt u het Solse Gat. Volgens de sage zou hier een compleet klooster door de aarde verzwolgen zijn. De toorn van God, omdat de monniken in het klooster op dit kruispunt van handelswegen er een liederlijk leven op na hielden. Het Solse Gat is in elk geval een reusachtige kuil waaruit leem is gewonnen. Aan het eind van de voorlaatste ijstijd heeft er op deze plek waarschijnlijk een enorme ijsklomp gelegen, die lang heeft liggen smelten en daardoor een forse kuil achterliet. Als u deze diepte voorbij bent, ga dan LA langs de picknickbankjes. Dan bij de kruising RD en daarna links aanhouden. Net vóór het fietspad gaat u op de bosweg RA en komt u weer langs een boombeeld, ditmaal een oorworm. Blijf steeds RD lopen, tot u de natuurcamping Drie van Staatsbosbeheer voorbij bent. Pas dan gaat u LA voor het laatste stukje naar Het Boshuis.

Link om de kaart uit te printen: http://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/files/speulderbos_route_website.jpg