7 minuten

Video in het kort

Carla Goos, die beter bekend is onder haar artiestennaam Samiera, woont in het huis waar ze 18 jaar lang een buikdansschool runde. Op de benedenverdieping werd er vooral gedanst en boven woonde ze in die tijd. Inmiddels kan ze weer van het hele huis gebruik maken maar de vele attributen in het huis herinneren aan de tijd dat ze nog veel optrad.