Voormalig dierenarts Gerrit en basisschoolleerkracht Monique mogen zich sinds vorig jaar de landheer en landvrouw noemen van landgoed 't Heijk; één van de jongste landgoederen van Nederland. Deze buitenplaats onderscheidt zich door de zeldzame (huis)dierenrassen die erop rondlopen.

Van land naar landgoed
Een toevallig gesprek tussen Monique, Gerrit en een medewerker van een rentmeesterkantoor leidt in 2018 tot een inspectiebezoek op het erf van het stel. De door bos en landerijen omringde woonboerderij heeft op dat moment geen bijzondere status, maar de man bespeurt potentie tot verandering. De hoedanigheid van ‘landgoed’ levert namelijk voordelen op, onder andere op het gebied van landschapsbeheer. Gerrit en Monique zijn sceptisch. Hoewel ze een fraaie woonboerderij hebben is er geen sprake van historische gebouwen of weelderige tuinen. ‘Weet die man wel waar hij naartoe gaat?’, denkt Monique terwijl hij zijn verhaal houdt. Het bezoek komt er, en na twee dagen krijgen ze groen licht. Gerrit: ‘We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan. We bleken ook al aan een aantal voorwaarden te voldoen, zo had onze vijf hectare land kennelijk genoeg natuurwaarde.’

Bij een landgoed hoort een naam. Monique vertelt hoe dat vlotjes werd opgelost: ‘Het natuurgebied hierachter heet het Heijkersbroek, en het jeugdhonk van onze kinderen hierachter heette ‘het hok’, daar is ‘het Heijk’ een combinatie van. M’n oudste zoon Stef kwam ermee. Het was meteen geregeld’.

Monique en Gerrit Tacken

Interesse en praktijk vloeien samen
Als deelnemer van aanplantprojecten zet Gerrit zich in voor verantwoorde natuuruitbreiding en als boerenzoon en dierenarts zit de dierenliefde hem in de genen. Ook bij Monique, die paarden ment en verknocht is aan hun Groninger rossen. Één van de doelen van landgoedbehoud is het voorkomen van landversnippering en het behoud en de restauratie van historisch streeklandschap. Zo vloeien op landgoed ’t Heijk hobby en praktische doelen samen. ‘We vinden het ook gewoon mooi en het geeft een plek aan onze zeldzame dierenrassen. Koeien houden was altijd mijn droom,’ aldus Gerrit. ‘Het staat ook wel chic,’ vult Monique lachend aan.

Bonte dierenverzameling
Want zeldzame dierenrassen die zijn er op het landgoed te over: De rustige en betrouwbare Groninger paarden – een van hen deed dienst op Prinsjesdag – begrazen het weiland terwijl ruwharige Hollandse herder Coco een waakzaam oogje in het zeil houdt. Van Coco’s soort zijn er nog maar zeshonderd. Verder zijn er lakenvelder kippen en koeien, parelhoenders, Nederlandse landgeiten, zwartblesschapen, een Nederlands landvarken genaamd Spock en ezels die het nabijgelegen natuurgebied Heijkersbroek onderhouden.

Landgoed met een functie
Hoewel Gerrit als dierenarts gepensioneerd is heeft hij zijn vak niet links laten liggen. Momenteel is hij in opleiding als keuringsarts en maakt hij via een organisatie van vrijwilligers reizen naar het buitenland om kennis en ervaring over zijn vak te delen. ‘Op ons landgoed komen mijn wetenschappelijke kant en de praktijk van veehouderij samen. Ik vind dat je beter advies kunt geven als je weet welke problemen je in de praktijk tegenkomt.’

Onderwijzer Monique nodigt zo nu en dan kleine bezoekers uit op het landgoed: ‘De komende generaties mogen zien hoe groot een koe is en hoe het werkt om een kalfje ter wereld te zien komen’. Voor hun nieuwbakken landgoed zoekt het stel naar meer manieren om zowel voor zichzelf als de omgeving sociaal rendement te halen uit hun ‘uit de hand gelopen hobby’. Ideeën zijn welkom.

Landgoed 't Heijk in Ell

De woonboerderij met landerijen van Gerrit en Monique Tacken is in juni 2019 officieel uitgeroepen tot landgoed. Een jong landgoed dus, zonder kasteel of groot landhuis, maar met natuurlijke landerijen en een bonte verzameling zeldzame huisdierrassen. De lakenvelder runderen en kippen, Groninger paarden en andere bijzondere soorten geven de omgeving haar natuurhistorische waarde.

Bekijk de video
Geschreven door
Ted van Hooff
Datum