Erop uit in eigen buurt

Camilla is in park Frankendael in Amsterdam, waar ze ook heeft gestudeerd. Hier kent ze het ritme van de natuur door alle uurtjes die ze er heeft doorgebracht. Tussen alle fietsers, wandelaars en spelende kinderen kan de ooievaar, ijsvogel of zelfs de lepelaar zitten. En als die exoten er niet zijn, heb je altijd nog de fuut, aalscholver, nijlgans en de halsbandparkiet.

Bekijk de video
Ik kan uren naar vogels kijken!
Camilla Dreef