7 minuten

Video in het kort

Camilla is in Friesland in een gebied waar veel riet- en moerasvogels en ook veel spreeuwen zijn. Dansenden spreeuwenwolken zijn een echt najaarsverschijnsel en soms komen er meer dan een miljoen spreeuwen bij zonsondergang een slaapplek zoeken.