8 minuten

Video in het kort

Je moet er snel bij zijn, maar dan heb je ook wat: struinen tussen de stinzen. Cultuurhistoricus Stefien Smeding vindt dat elk voorjaar weer spectaculair. En in het park van de historische Martenastate in Friesland kan zij haar hart ophalen. Want nergens anders groeien er zoveel verschillende oude én nieuwe soorten.