11 minuten

Video in het kort

Smienten, kuifeenden, pijlstaarten en wintertalingen. Op Wieringen wemelt het van de eenden. Onze boswachter Marieke Schatteleijn bezoekt één van de oudste eendenkooien op het voormalige Zuiderzee eiland.