8 minuten

Video in het kort

Nu het waterpeil in Nederland door smelt- en regenwater uit Duitsland en Zwitserland flink is gestegen moeten dieren op vele plekken op zoek naar drogere gebieden. Boswachter Marieke Schatteleijn is samen met haar collega-boswachter Daan Meeuwissen in natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen om te zien wat de gevolgen zijn van het hoge water voor de dieren en planten daar. Bevers zoeken hun hoger gelegen burchten op en de Konikpaarden en Galloway-runderen worden naar droge vluchtplaatsen gelokt. Maar door het hoge water ontstaat ook een vruchtbare sliblaag en kunnen sommige planten en dieren hier juist goed bij gedijen. Reigers en roofvogels cirkelen juist likkebaardend boven de ondergelopen stukken land op zoek naar muisjes, mollen en andere lekkernijen die het hoge water proberen te ontvluchten.