7 minuten

Video in het kort

Boswachter Marieke Schatteleijn is met collega-boswachter Bart Smit op de Veluwe, waar ze naar een plek gaan waar raven rondcirkelen boven een kadaver. Want de dood van het ene dier betekent het (over)leven voor een ander. Ze bekijken dode bomen en dieren die onmisbaar zijn in de natuur en vaak als laatste schakel in de voedselketen hun functie hebben. Het in de natuur laten liggen van grote dode dieren, zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën, is lange tijd ongebruikelijk geweest in Nederland, omdat ze vaak geassocieerd werden met stank en besmettelijke ziekten. Inmiddels wordt er steeds vaker anders tegenaan gekeken, omdat door het ontbreken van grote kadavers al verschillende aaseters uit ons land zijn vertrokken.