11 minuten

Video in het kort

Het vriest hard in Nederland. Vogelaar Camilla Dreef is in een plassengebied midden in het Groene Hart waar nog enkele plassen open zijn. Hier hebben zich enorme aantallen smienten verzameld. Overvallen door de kou en het ijs vertoeven ze hier op het schaarse open water. Een bijzonder spectaculair fenomeen.