8 minuten

Video in het kort

Vogelaar Camilla Dreef is in het Zuiderpar in Den Haag. Daar leven exoten als de Nijlgans en Halsbandparkiet, gebroederlijk samen met de blauwe reigers en de zilvermeeuwen. En veel geluid dat ze maken!