Door klimaatveranderingen zullen we helaas steeds vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden zoals wateroverlast. Duurzame lifestyle-expert Marieke Eyskoot gaat langs bij de TU Delft waar ze een proeftuin hebben om een oplossing te bedenken tegen overstromingen.

Alternatief voor de ouderwetse zandzak

TU Delft heeft een stuk weiland ter beschikking wat ze gebruiken als experimentele proefpolder. Hier testen ze innovaties in natuurlijke omstandigheden die het water kunnen tegenhouden bij overstromingen. Ze moeten een effectief alternatief bieden voor de ouderwetse zandzak. Zo ontwikkelden ze de ‘Vlotterkering’. Dit is een dijk waar het verkeer gewoon overheen kan rijden, maar hij komt omhoog wanneer het nodig is. Deze wordt nu gebouwd in Limburg naar aanleiding van de overstromingen.

Jullie gaan ons helpen om droge voeten te houden!
Marieke Eyskoot

Belangrijke innovaties!

Hierboven laat Lindsey een mobiele dijk zien, die je als een harmonica kan uitrollen en die zich ook vult met water, waardoor hij heel stevig wordt. Hieronder is te zien hoe Marieke en Lindsey zichzelf zekeren om een dijkdoorbraak te veroorzaken. Hierdoor is goed te zien wat de kracht van water is. Het weiland stroomt razendsnel vol!

We krijgen steeds meer mee te maken met hoog water, dus daar moeten we onszelf op voorbereiden.
Lindsey Schwidder

Wat kun je thuis doen?

In Delft ontwikkelen ze oplossingen die helpen als het al echt mis is gegaan. Maar wat kun je zelf doen om deze situaties te voorkomen? Bijvoorbeeld zoveel mogelijk stenen en tegels uit je tuin halen en groen erin plaatsen, zodat het regenwater de grond in kan zakken en het riool niet overstroomt. Dus de natuurlijke spons zijn werk laten doen, vooral ook in de stedelijke gebieden.

Geschreven door
Dorenda van Knegsel
Datum