Nederland is een ganzenland! De combinatie van veel gras en grote plassen vinden ganzen fijn, zo ook de kolgans. Vanaf oktober en november heb je grote kans om deze soort in v-formatie te zien vliegen.

Herkenning

De volwassen kolgans is gemakkelijk te herkennen. Het is een bruine gans met donkere horizontale strepen op de borst. Boven de roze snavel zit een witte vlek en de poten zijn oranje. De jongere vogels zijn lastiger te herkennen, want de dwarse strepen en de witte snavelbasis ontbreken bij hen. Gelukkig zijn de jongen vaak in de buurt van de groep, waardoor je ze er toch uitpikt.

Leefwijze

Kolganzen die in Nederland overwinteren broeden vanaf juni in Noordwest Rusland en Siberië. Als het daar te koud wordt trekken ze weg naar West-Europa. Tussen oktober en maart zijn in Nederland daarom veel kolganzen te spotten. Kolganzen grazen op grasvelden en slapen graag op groot, ondiep zoet water. Nederland is perfect voor ze, maar daar zijn boeren niet altijd blij mee.

Kijktip

Van oktober tot en met maart kan je de kolgans in Nederland zien. In Zeeland, Friesland en langs grote rivieren heb je een grote kans.

  • Let op hun luidruchtige geluid: een hoge en kakelende gak.
  • Ga op pad tijdens zonsopkomst of zonsondergang, want de kolgans verplaatst zich dag en nacht.

Uitvogelen met Camilla

Camilla Dreef maakte deze video over de kolgans met handige geluidsfragmenten en beelden. Dankzij haar duidelijke uitleg zie je geen kolgans meer over het hoofd.

Bekijk de video

Geliefd en gehaat

Rondom (kol)ganzen in Nederland is veel discussie. Boeren zijn niet blij met deze vogels, omdat ganzen op hun grasland grazen en deze beschadigen. Ganzen worden daarom verjaagd en gejaagd. Vogelbescherming Nederland is hierop tegen, omdat zij vinden dat Nederland ook verantwoordelijk is voor de bescherming van overwinterende vogels.

Let op: alleen de voorste twee zijn jonge kolganzen

Status

De kolgans staat niet op de rode lijst, omdat het geen Nederlandse broedvogel is. Toch zijn er sinds de jaren ’80 enkele honderden broedende kolganzen in Nederland ontdekt. Dit zijn bijvoorbeeld vogels die tijdens de jacht zijn neergeschoten en door schade niet meer naar huis kunnen vliegen

Wat kan jij doen?

Mocht je in het gelukkige bezit zijn van grasland, jaag de ganzen dan niet weg! Houd altijd afstand van de vogels en bekijk ze vanaf een afstand.