Vogelaar Camilla Dreef leert je de kneepjes van het vogelaarsvak in de serie 'Uitvogelen met Camilla'. Ze geeft tips, deelt de beste weetjes over de verschillende vogels en vertelt wanneer je ze het beste kan spotten!

Tips voor de beginnende vogelaar

In deze introductievideo geeft vogelaar Camilla zes handige tips voor de beginnende vogelaar, de belangrijkste tips? Begin dichtbij huis, koop een goede verrekijker en schrijf je waarnemingen op.

Bekijk de video

De Goudvink

De goudvink laat zich niet zo graag zien en daarom kan je dit opvallende maar stille vogeltje het beste in december spotten. Minder begroeiing, betekent beter zicht!

Bekijk de video

De Kolgans

Nederland is een ganzenland! De combinatie van veel gras en grote plassen vinden ganzen fijn, zo ook de kolgans. Vanaf oktober en november heb je grote kans om deze soort in v-formatie te zien vliegen.

Bekijk de video

De Koperwiek

In oktober trekt de koperwiek in groten getale over het Nederlandse kustgebied. Ga met noordoostenwind op stap, dan heb je grote kans om deze vogel te spotten.

Bekijk de video

De Spreeuw

Een grote groep spreeuwen in vlucht lijkt bijna te dansen! Voor je het weet sta je er met open mond naar te kijken. Kijk in september dus af en toe naar boven, want vooral in het najaar speelt dit spektakel zich af in de lucht.

Bekijk de video

De Bonte strandloper

Augustus is dé maand voor de steltlopertrek. Vooral in de Waddenzee en het Deltagebied kun je op afstand de steltlopers met het getij mee zien bewegen over het silk. Een van de bekendste is de bonte strandloper. Met honderdduizenden trekken ze door Nederland!

Bekijk de video

De Gierzwaluw

Schreeuwende gierzwaluwen langs dakranden horen bij zwoele zomeravonden. Toch zullen er veel mensen zijn die ze nog nooit hebben gezien. In deze video vertelt Camilla alles over deze vliegkunstenaar.

Bekijk de video

De Gekraagde roodstaart

In het oosten des lands is het een bekende verschijning: de gekraagde roodstaart. Deze Afrikaganger is sinds half april terug in Nederland en zet vanaf half mei zijn keeltje wagenwijd open. In de maand juni maken we nader kennis met dit vogeltje.

Bekijk de video

De Zomertortel

Met verre reizen en een timide karakter is hij onder duiven de vreemde eend in de bijt: de zomertortel. Tussen eind april en begin mei landt deze vogel op Hollandse bodem. Uitvogelen met Camilla vertelt je in mei alles over deze mysterieuze bezoeker.

Bekijk de video

De Blauwborst

Misschien heb je hem al gespot: de blauwborst. Vanaf half maart keert deze koning van de imitatie terug naar Nederland. Daarmee is de blauwborst een van de vroegste trekvogels van het jaar. Uitvogelen met Camilla vertelt je alles wat je moet weten over deze zomergast.

Bekijk de video

De Grutto

Ooit sierde de grutto het honderdguldenbiljet. In maart siert hij Uitvogelen met Camilla. Het voorjaar staat namelijk voor de deur, en daarmee ook het broedseizoen van deze op en top Hollandse weidevogel! 

Bekijk de video

De Bosuil

Hoe-hoe! In films speelt de bosuil steevast de onheilsprediker. Weg uit dat bos, enkel narigheid staat je te wachten! Toch is de nacht bij uitstek het moment om het woud in te trekken. Uitvogelen met Camilla leert je in februari waarom.

Bekijk de video

De Topper

Uitvogelen met Camilla richt het vizier in januari op een minder bekende watervogel: de topper. Ook de kuifeend wordt onder de loep genomen. Ogenschijnlijk identiek, maar toch heel verschillend.

Bekijk de video

De Scholekster

Te-piet! Te-piet! Te-piet! Het ultieme kustgeluid dat je al van ver kunt horen komt uit de snavel van de scholekster. Maak kennis met Uitvogelen met Camilla’s vogel van de maand december.

Bekijk de video

De Kramsvogel

De rest van het jaar kom je hem niet tegen, maar in november trekt hij vanuit het noorden en masse door Nederland: de kramsvogel. Minder bekend dan de merel en de zanglijster, maar daardoor des te specialer om te spotten.

Bekijk de video

De Ringmus

Oktober is de perfecte tijd om op zoek te gaan naar de ringmus. Dit kleine bruine vogeltje wordt vaak verward met de huismus. Camilla laat zien dat het toch beslist een andere vogel is.

Bekijk de video

De Tapuit

Het is september, tijd om op zoek te gaan naar de tapuit. Want dit is dé maand om deze bijzondere trekvogel te zien. Tapuiten die in het noorden hebben gebroed, trekken nu massaal door Nederland en pauzeren hier om voedsel te zoeken. Vogelaar Camilla vertelt waar je op moet letten. 

Bekijk de video

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door Vogelbescherming Nederland.