11 minuten

Video in het kort

Naast rivier de Regge ligt het prachtige Overijsselse Landgoed Eerde. Het kasteel met bijbehorende kasteeltuinen, bospark en statige lanen ligt midden in het Eerder Achterbroek. Een beschermd boerenlandschap met akkers, houtwallen en heide. Ook de oude kasteelmuren en boomgaard met oude fruitbomen herbergen nog zeldzame korstmossen met namen als grauwe runenkorst en steeloogje. Ecoloog Erwin Goutbeek geeft een kijkje in de wereld van deze schimmels.