11 minuten

Video in het kort

Dichtbij de Amsterdamse haven ligt de Houtrak, een natuurgebied dat van oudsher onder invloed van brak water staat. Met als hoogtepunt manshoge lila-bloeiende zeeasters, en foeragerende lepelaars.