11 minuten

Video in het kort

Marieke is in Limburg om met boswachter Stephan Huijgens. Het is voorjaar en dat betekent dat de paddentrek is begonnen, het fenomeen waar padden (en andere amfibieën) vanuit hun winterverblijf naar het water trekken om zich voort te planten. De twee gebieden waar de boswachters langsgaan zijn de Meinweg en de Doort.