11 minuten

Video in het kort

Boswachter Marieke Schatteleijn in Het Nationaal Park Drentsche Aa waar tal van winterakkers druk bezocht worden door allerlei weide- en akkervogels. Staatsbosbeheer laat hier in de winter graan en kruiden staan of zaait het in met winterrogge. Schapen en runderen begrazen de gebieden en helpen mee de akkerflora weer te herstellen.