8 minuten

Video in het kort

Boswachter Marieke Schatteleijn is in Maasheggen, in de noordoostelijke punt van Brabant. Hier verzamelt ecoloog René van Loon wilde zaden en bessen voor de genenbank van Staatsbosbeheer. Marieke gaat een handje helpen en laat zien dat het behoud van oorspronkelijk inheemse beplanting van levensbelang is voor de biodiversiteit.