De Nederlandse duinen en stranden liggen op de trekrichting van miljoenen vogels. Vogelaar Camilla Dreef tipt de beste spotplekken.

Terschelling weidevogels Walhalla

Als klein meisje kwam Camilla wel eens op het waddeneiland, maar nooit om te vogelen. Terwijl Terschelling met haar duizend hectare boerenweiland toch grote groepen weidevogels trekt: de tureluur, grutto, kluut en de rotgans. Zelfs de wulp, dé grootste steltloper soort van onze contreien en uitgeroepen tot nationale vogel van 2019.   

Bekijk de video

Druk verkeer in de Oostvaardersplassen

Het is een veelbesproken en beschermd natuurgebied vlakbij Lelystad: de Oostvaardersplassen. Camilla spot in het rietmoeras en open water onder andere de klapekster, die zijn prooi op een doornstruik of prikkeldraad spiest om op te kunnen peuzelen. Maar ook een nonnetje, een ooievaar die zweeft op thermiek en een speciale gast: de ruigpootbuizerd. Kortom: enorme vogelrijkdom binnen handbereik.

Bekijk de video

Oren spitzen voor de bosvogel

Laat die verrekijker maar even, spits vooral je oren. Gouden tip van Camilla als je in het bos zoekt naar vogels. Aan het eind van de winter zijn de bomen nog kaal genoeg om erdoorheen te kijken. Het bos is ideaal, want de diversiteit van loofbomen zoals de beuk, eik en berk, maar ook de naaldbomen zorgen voor genoeg voedsel voor de vogels. Samen met een boswachter kijkt Camilla uit naar buizerds en de middelste bonte specht.

Bekijk de video

Spot aalscholvers van dichtbij in het Naardermeer

Nergens kan je zo dichtbij de oudste aalscholverkolonie van ons land komen als in het Naardermeer. Vanuit een kijkhut kun je ze ongestoord spotten. Deze grote vogels leven daar sinds de drooglegging van de Noordoostpolder. Er broeden nu zelfs zo’n 600 à 700 paren. Camilla gaat met een boot het meer op samen met boswachter Luc die het gebied kent als zijn broekzak.

Bekijk de video

Lepelaar de boom in bij Haarlem

Camilla heeft een zwak voor deze vogel met zijn opvallende bek. Deze vogels voelen zich enorm thuis aan de oeverlanden van De Liede bij Haarlem. Best rumoerig met een snelweg en vliegtuigen boven je nest, maar tot ieders verbazing strijken er steeds opnieuw lepelaarskolonies neer. Van april tot juni zie je ze zelfs vanaf het fietspad langs de Amsterdamsevaart. Camilla gaat langs met beschuit met muisjes, want er is een kuiken uit het ei. 

Bekijk de video