1 minute

Video in het kort

Bekijk hier hoe in het raadhuis van Hilversum de nieuwe kerkklok wordt geplaatst.