Boswachter Eckard Boot is de vierde generatie in zijn familie die de natuur beheert van het Texelse vogelgebied Waalenburg. Na zijn overgrootvader Cor, opa Dick en vader Gerrit is het nu zijn beurt. BinnensteBuiten gaat in gesprek met natuurbeheerder Eckard en neemt een kijkje in zijn gebied.

Eckards overgrootvader Cor was boer toen Jac. P. Thijsse, oprichter van Natuurmonumenten, in 1909 het eerste stuk natuur op Texel aankocht voor de net opgerichte stichting. Cor hield het aan zijn erf grenzende natuurgebied Waalenburg in de gaten en gaf door wat er groeide en welke vogels er te zien waren door het jaar heen. Zoals dat vaak gaat in families, werd ook hier de liefde voor de natuur doorgeven van vader op zoon. Na opa Dick en vader Gerrit is het nu de beurt aan Eckard om de natuur op Texel te beheren.

Als kleine jongen ging ik regelmatig mee riet maaien
Eckard Boot

Van vader op zoon

Op de vraag of Eckard ook al vroeg van de natuur hield zegt hij, “Ik herinner me dat ik als kleine jongen in het weekend regelmatig met mijn vader mee ging om riet te maaien. Ook mijn moeder en broer gingen mee. Mijn vader liet ons dan zien hoe bijzonder de natuur is. We zochten naar vogelnesten, zodat hij daar tijdens de rondleidingen rekening mee kon houden en de broedende vogels niet gestoord zouden worden. Ik vond het fantastisch om mee te mogen en voor mij werd al snel duidelijk dat ik dit ook wilde doen”

Texelse familie Boot

Het hart van Texel

Sinds begin vorige eeuw is de familie Boot bezig om de natuur van Waalenburg, dat in het hart van Texel ligt, te verbeteren en optimaal te maken als leefgebied voor weidevogels. “Ik ben daar zelf al 27 jaar -dag in dag uit- mee bezig en het is echt mooi om te zien hoe de natuur zich blijft ontwikkelen en hoe het gebied nu steeds toegankelijker wordt voor de weidevogel.” We doen het niet alleen, benadrukt Eckard. “We werken o.a. samen met de provincie en juist dat soort samenwerkingen leveren de beste resultaten op.”

Eckard wordt blij van het idee dat vogels hier in alle rust kunnen voeden, broeden en rusten. Over de natuurvriendelijke oevers die hier onlangs zijn aangebracht is goed nagedacht. “We hebben verschillende hoogtes gemaakt en daardoor is er voor alle soorten vogels iets te eten, het is een soort onderwaterbanket voor ze. Kleine vogels lopen langs randen en een vogel als de lepelaar kan in dieper water voedsel vinden.”

Uit het archief van de familie Boot

Watermanagement

De drassige bodems van Waalenburg zijn ideaal voor vogels. “Ons doel voor de nabije toekomst is om alle waterplekken in dit gebied met elkaar te verbinden. Zodat er straks een systeem is dat het hele jaar rond goed te beheren is en waar vogels als de grutto, kievit en tureluur het meeste profijt hebben. Met een beetje geluk komt zelfs de kemphaan hier weer terug. Die broedde hier vroeger volop, maar is waarschijnlijk vanwege de droogte weggegaan. Hoe mooi zou het zijn als de omstandigheden optimaal worden, we alles weer als vroeger kunnen herstellen en daarmee de kans vergroten dat ook die vogel weer hier komt broeden.”

Vijfde generatie

Tot slot stipt Eckard nog even zijn favoriete seizoen aan; het voorjaar. Als de weides weer vol staan met orchideeën, koekoeksbloemen en ratelaars. "Fantastisch wat een schoonheid hier dan te zien is.” Inmiddels ziet het er naar uit dat er een vijfde generatie aan zit te komen want ook Eckards 11-jarige zoon Cor toont veel interesse in de natuur op Texel. “Het zou mooi zijn als Cor het ook ziet zitten om hier met de natuur aan de gang te gaan." De interesse is er al, want net als Eckard, gaat ook Cor in de weekenden regelmatig mee op stap. "Doen we even een rondje Waalenburg, dat is puur genieten van al het moois hier op Texel."

10 minuten
Geschreven door
Claudia Sondagh
Datum