Paardenbloem | Foto: Pixabay

Niet maaien in mei

Vanuit Groot-Brittanië is het initiatief (No Mow May) overgewaaid om mensen op te roepen niet je gazon te maaien in de maand mei. Hierdoor krijgen bloemen een kans te bloeien en kunnen insecten zoals bijen, vlinders en kevers meer voedsel vinden. Dus minder werk voor jou en meer voedsel voor de insecten. Klinkt goed toch!

Ode aan de paardenbloem

Wie je daar ook mee helpt zijn de paardenbloemen. Je kent ze wel, die gele rakkers tussen een paar stoeptegels of een enkele in je tuin of gemeentegazon. De paardenbloem wordt niet gezien als ’s werelds mooiste bloem, noem het gerust maar het stiefkind van de Nederlandse flora. Helaas begint deze knalgele molsla uit ons straat- en landschapsbeeld te verdwijnen. Maar als we eens wat dieper op dit ondergesneeuwde plantje ingaan, zullen we ze weer met alle egards en liefde gaan behandelen. 

veld paardenbloemen
Een veld vol paardenbloemen | Foto: Karst Meijer

Wat is het nut van de paardenbloem?

Vroeger, dertig à veertig jaar geleden, had je weilanden in Nederland waar in het voorjaar een geel tapijt met bloeiende paardenbloemen werd uitgerold. Er stonden wel zestig soorten op één weiland waar de insecten foerageerden tussen de verschillende bloemen. Tegenwoordig komen we niet verder dan enkele soorten paardenbloemen als gele stippen in een verder egaal groen grasland. Die groene woestijnen van gras hebben vaak een te sterk bemeste bodem en dus geen gezond bodemleven, waar de paardenbloem niet op kan overleven.

Deel je mooiste paardenbloemfoto
Initiatief van botanist en paardenbloemexpert, Karst Meijer

Paardenbloem boegbeeld biodiversiteit

Insecten zoals wilde bijen komen af op het geurige stuifmeel. Maar als er geen paardenbloemen te vinden zijn, zijn er ook geen insecten. Botanist en paardenbloem expert, Karst Meijer, maakt zich zorgen. ‘De paardenbloem is zo belangrijk voor insecten en vlinders en daarmee ook voor de vogels. We krijgen alleen onze weidevogels weer terug door de terugkomst van paardenbloemen.’

Zeldzame soorten

Karst heeft ondanks de afname al vele soorten in Nederland gevonden. ‘De meeste mensen denken een paardenbloem is maar een paardenbloem, maar er zijn meer dan tweehonderd soorten in Nederland vastgesteld.’ Karst heeft de afgelopen jaren jacht gemaakt op de zeldzame moeraspaardenbloem én gevonden. ‘Ze komen voor op drie plekken in Nederland en verder nergens ter wereld. Als je eenmaal een moeraspaardenbloem hebt gevonden, ben je verkocht.’

Bij op een paardenbloem | Foto: Pixabay
Bij op een paardenbloem | Foto: Pixabay

Wat kan jij doen?

Karst: "We moeten stoppen met ’t oeverloze maaien van bermen en weiden. En laten we in onze tuinen en tussen de stoeptegels gewoon eens de paardenbloemen staan. Zie ze niet meer als onkruid, maar als kruid waar als eerste de insecten iets aan hebben." 

Jij kan de paardenbloem ook een handje helpen!

Op zondag 25 april j.l., op de Dag van de Paardenbloem, zijn al meer dan duizend foto's van paardenbloemen gedeeld op social media via #dagvanpaardenbloem2021. Hiermee wordt een digitaal paardenbloemenarchief opgebouwd zodat ze de ruimte krijgen om te overleven. Je kan nog de hele maand mei foto's insturen. Meer informatie over deze social media-actie vind je hier.

Meer inspiratie?

Meld je aan voor meer binnen en buiten inspiratie!