10 minuten

Video in het kort

De Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer is een vogelparadijs. Vogelaar Camilla spot hier kluten, kleine plevieren en steltlopers. Vogels komen hier uitrusten op weg naar hun overwinteringsgebied.