Hoe-hoe! In films speelt de bosuil steevast de onheilsprediker. Weg uit dat bos, enkel narigheid staat je te wachten! Toch is de nacht bij uitstek het moment om het woud in te trekken. ’s Nachts heb je namelijk de beste kans om deze fabelachtige vogel te spotten.

Herkenning
De bosuil is ongeveer even groot als een kraai en komt voor in drie verschillende kleuren: roestrood, grijs en donkerbruin. Alle varianten hebben donkere strepen in de lengte en witte vlekken op de vleugels. Hun grote zwarte kijkers springen direct in het oog. In tegenstelling tot de meeste vogels staan de ogen van de bosuil naast elkaar, en dus kijkt hij je op bijna menselijke wijze recht in het gezicht. De bekende ‘hoe-hoe-hoe’ van de man beantwoordt de vrouw met een ferm ‘ke-wik!’.

Leefwijze
De bosuil heeft niet de voorkeur voor één type landschap. De aanwezigheid van oude bomen en voedsel in alle seizoenen zijn de belangrijkste vereisten. Daardoor kun je de bosuil zowel in parken, bossen, duingebieden en op woonerven tegenkomen. Hier jagen ze op uiteenlopende kleine vogels en zoogdieren, maar ook op kevers, wormen en vis. De bosuil is bij uitstek een standvogel die samen met zijn partner binnen de grenzen van hun gezamenlijke territorium blijft.

De bosuil | Foto: Nick Jewell

Kijktip
In februari en maart zijn bosuilen druk met baltsen en broeden. Wie hun duet wil horen moet daar wel wat voor over hebben. De bosuil is een dier van de nacht en treedt enkel op na het vallen van de duisternis. Ga je liever met de kippen op stok? Let dan overdag op de aanwezigheid van mezen, gaaien en kleine zangvogels. Zij houden ervan duttende bosuilen uit hun slaap te houden.

Hoe-hoe-hoe
De bosuil

Broeden
De bosuil is er vroeg bij en vult in februari en maart het nest met twee tot vier eieren. Ze houden het bij één legsel per jaar, met uitzondering van voedselarme jaren waarin niet gebroed wordt. De nesten zijn doorgaans in boomholtes, maar soms ook op de grond of in een eksternest.

Status
Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n vijfduizend broedparen, een aantal dat de afgelopen tien jaar stabiel is. De bosuil staat dus ook niet op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels.

Bosuil kuiken in boom

Wat kun je doen?
Wil je het de bosuil naar de zin maken? Zorg in voedselrijke leefgebieden dan voor een uilennestkast. Verder is lekker met rust laten het devies. Op grotere schaal is het steunen van landschapsbeheer dat zich richt op het behoud van oud loofbos de beste strategie.

Uitvogelen met Camilla op YouTube

Op het YouTubekanaal van BinnensteBuiten neemt Camilla je mee het bos in, op zoek naar de bosuil.

Bekijk de video

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door Vogelbescherming Nederland.