In oktober trekt de koperwiek in groten getale over het Nederlandse kustgebied. Ga met noordoostenwind op stap, dan heb je grote kans om deze vogel te spotten.

Herkenning

De koperwiek hoort bij de lijsterfamilie en dankt zijn naam aan zijn koperrood gekleurde ‘oksels’. De koperwiek is ook herkenbaar door de witte wenkbrauwstreep op zijn kop. Bovenop is de vogel bruin en op de borst is hij wit met donkere vlekjes. Deze bessen-eter is tussen de 19 en 23 cm groot; net iets kleiner dan de merel.

Koperwiek | pexels

Leefwijze

De koperwiek broedt van eind april tot en met juli in Scandinavië en overwintert in Midden- en Zuid-Europa. In september en oktober trekt de koperwiek met de noordoostenwind massaal over Nederland. De meesten vliegen over, maar er zijn ook koperwieken die in Nederland overwinteren. Ons land vormt namelijk de noordelijkste grens van het overwintergebied van de koperwiek. In de winter eet de koperwiek voornamelijk wormen, bessen en zaden.

Kijktip

Tijdens zijn najaarstrek kan je de koperwiek het beste zien. Vooral in kustgebieden vliegen ze in groten getale over.

  • Maak in oktober een wandeling in de duinen
  • Let op bomen en struiken met bessen
  • Spits je oren: hoor je de hoge, schelle roep al?

Uitvogelen met Camilla

BinnensteBuiten heeft een praktische videoserie gemaakt over allerlei vogels. Hoe herken je ze? En waar moet je beginnen? In oktober staat de koperwiek centraal.

Bekijk de video

Status

De koperwiek staat niet op de rode lijst, omdat het geen Nederlandse broedvogel is. Wereldwijd en op Europees niveau nemen de aantallen helaas wel af. Dat komt door de strenge Zuid-Europese winters, de koude Scandinavische zomers en de soms grootschalige illegale jacht in Zuid-Europa.

Wat kun je doen?

Om de koperwiek te helpen kan je in de winter (rottend) fruit neerleggen in de tuin. Het helpt ook om inheemse struiken met bessen aan te planten. Daar zijn andere vogels trouwens ook heel blij mee.

Meer vogels!

Vogelbescherming Nederland doet veel voor de Nederlandse vogels. Ze geven op hun website allerlei tips over hoe je de Nederlandse vogels het beste kan helpen. 

Naar de Vogelbescherming

Koperwiek