11 minuten

Video in het kort

“De bodem is je grootste kapitaal.” Biologische akkerbouwer Raymond Niesten is een zogenaamde ‘koolstofboer’. Hij werkt biologisch en vanuit het principe, dat de bodem de basis is voor gezond en vitaal voedsel en bovendien een positieve rol speelt in het terugdringen van de CO2 in de lucht. Ook in de winter zijn Raymonds akkers groen en vol leven. “Een met planten bedekte bodem haalt CO2 uit de lucht en slaat dat op in de bodem.” Culinair expert Alain Caron leert over het belang van een gezonde bodem in onze strijd tegen de klimaatverandering. En natuurlijk maakt hij wat lekkers met de Raymonds aardappels van Limburgse bodem.